Zoran radio 48 godina, a računaju mu 45: Propale mu pare za 36 meseci – „Bolje da sam se penzionisao pa zaposlio“

Svakom zaposlenom u Srbiji koji ima više od 45 godina radnog staža ne može biti vraćen novac za višak dana provedenih na poslu nego što je propisano zakonom. Ipak, uplaćeni doprinosi za sve godine staža uzeće se u obzir prilikom obračuna visine penzije i uticaće na visinu čeka.

Primera radi, ukoliko se neko zaposlio sa 18 godina, a takvih je sedamdesetih i osamdesetih godina u našoj zemlji bilo puno, do 65. godine u krštenici, ukoliko radi bez prekida, ubeležiće 47 godina staža. To znači da će mu dve godine bukvalno propasti. Penzija za taj period može samo minimalno da mu bude veća, a i ne mora, pošto se ukupni prihodi tokom radnog veka dele sa godinama staža.

U toj nezavidnoj situaciji se našao Zoran iz Beograda, koji se začudio kada je saznao da mu se poslednje tri godine ne računaju u penziju, bez obzira što je njegov poslodavac sve vreme plaćao doprinose, jer je imao potrebu za ovom vrstom majstora. U radnoj knjižici zabeleženo mu je 12 godina benificiranog i 36 godina ostalog staža.

„Ispada da su pare za 36 meseci rada propale. Da sam se sa navršenih 45 godina radnog staža penzionisao, pa ponovo zaposlio zbog potrebe poslodavca sve bi bilo u redu. Jer bi me on ponovo prijavio i uplaćivao doprinose, a ja bih dobijao i platu i penziju“, kaže Zoran.

Posle toga kada bi napustio radno mesto mogao je nanovo da podnese PIO fondu zahtev za novi obračun penzije, što bi mu možda povećalo prvobitni iznos na čeku.

„Ovako sam na gubitku, a da nisam ni znao“, kaže Zoran.

S druge strane, ukoliko radnik želi da napusti radno mesto pre 65. godina (žene 63 godine i šest meseci) opet će biti kažnjen, jer će plaćati penale za svaki nedostajući mesec u radnoj knjižici do propisanih godina života za punu starosnu penziju. U skladu sa odredbama Zakona o radu osiguranik može u penziju sa 65 leta i najmanje 15 godina radnog staža, ako se sa poslodavcem drugačije ne dogovori.

Prema članu 68 Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, penzijski staž za obračun visine penzije može iznositi najviše 45 godina. Plaćanje doprinosa je regulisano zakonom i obavezno je, pa tako i činjenica da osiguranik ima više od 45 godina staža ga ne oslobađa od izmirivanja ove obaveze.

Izvor: kurir.rs