Slavimo Svetog Vasilija Ostroškog: Ako rešite da potražite pomoć sveca, morate ispoštovati važna pravila

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Svetog Vasilija Ostroškog, velikog čudotvorca, čija čuda prema verovanjima ne mogu da se izbroje. Njegove mošti čuvaju se u manastiru Ostrog u Crnoj Gori.

Kao dokaz svetiteljstva Svetog Vasilija uglavnom se uzima čudotvorna moć njegovog tela. Mnogi veruju da će, ako se zavetuju da će na svetog Vasilija otići na Duhove u manastir Ostrog, njihova, ili bolest nekog njima bližnjeg, nestati “kao rukom odnesena”.

Ako želite da potražite pomoć ovog velikog svetitelja, od danas bi trebalo da počnete sa strogim postom koji će trajati sve dok na Trojice ili Duhove ne odete na Ostrog i tamo se pričestite.

Ovo je molitva koju je potrebno izgovoriti na današnji dan, ali i svaki put kada se obraćate Svetom Vasiliju Ostroškom za pomoć u nevolji.

“Sveti Vasilije, veliki ugodniče Božiji, pomozi svima pa i meni. Veliki branitelju vere Pravoslavne, odbrani i nas koji tvoju Svetu veru držimo i s nadom tebi pristupamo.

Veliki arhijereju Božiji, pomoli se Bogu Svedržitelju za sve ljude tvoje, pa na posletku i za mene nedostojnog i poslednjeg. Tvrdoški viteže i Ostroški podvižniče, spasavaj nas od beda vidljivih i nevidljivih.

Zapalila te je Srpska zemlja kao večnu sveću pred prestolom Boga Živoga, pa nam sada osvetli puteve i razagnaj tugu. Molitvama i suzama zagrevao si hladnu pešteru Ostrošku, pa zagrej sada Božijim duhom i srca naša, da se spasemo i proslavimo Boga svevišnjega i tebe Sveca Božijega.

Sa svih strana sveta priticali su ćivotu tvome bolni i nevoljni, i ti si im pomagao: demone odgonio, veze đavolje raskidao, i zdravlje duševno i telesno ljudima darivao.

Tako i sada pomozi, krštenim i nekrštenim, kao i uvek, svima pa i meni. Izmiritelj si bio zavađene braće, izmiri i sada sve zavađene, zbratimi razbraćene, oveseli tužne, ukroti samovoljne, isceli bolne.

Sveti Vasilije Čudotvorče i Oče naš duhovni, čuj i usliši čeda tvoja duhovna u Hristu Isusu Gospodu našem. Amin”.

Izvor: objektiv.rs