Prava istina o poreklu ministarke za rad, zapošlavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije – Darije Kisić Tepavčević

Dr Darija Kisić Tepavčević sada je Ministarka za rad, zapošlavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije.

U februaru 2002. godine izabrana je u zvanje saradnika u nastavi na Katedri epidemiologije Medicinskog fakulteta. U zvanje asistenta izabrana je u maju 2007. godine, a u isto zvanje ponovo u junu 2010. Krajem te godine predložena je za izbor u zvanje docenta, a od 2017. vanredna je profesorka na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Tokom svoje karijere objavila je više od 120 naučnih radova u međunarodnim naučnim časopisima.

Darija Kisić Tepavčević uvek ističe da je “100 odsto Hercegovka”. Naime, Kisići potiču iz mesta Baljci, kraj Bileće. I porodica njena majke, Pašić je iz Hercegovine.

Izvor: espreso.co.rs