Ova deca ne mogu naslediti porodičnu penziju: Čak i kada su saglasni svi članovi porodice oni ostaju bez para

Decu koja odrastaju u hraniteljskoj porodici zakon još uvek ne prepoznaje kao naslednike porodične penzije, pa čak ni onda kada jedan od roditelja premine dok su im deca poverena na čuvanje. Zakonske odredbe ne dopuštaju da oni ostvare pravo na ovo primanje bez obzira na to koliko dugo su toj porodici i da li su biološka deca saglasna sa tim.

Po važećem Zakonu o PIO pravo na porodičnu penziju pod određenim uslovima pripada deci koja su rođena u braku ili van njega, usvojenoj deci, pastorcima koju je osiguranik, odnosno korisnik prava već izdržavao. Penziju mogu naslediti i unuci, braća i sestre i druga deca bez roditelja, odnosno ona koja imaju jednog ili oba roditelja koji su potpuno nesposobni za rad, a koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao.

S druge strane, svima koji su zaključili ugovor o hraniteljstvu priznaje se staž osiguranja i po tom osnovu oni ostvaruju pravo na penziju kada ispune zakonom određene uslove. Njihov staž zavisi isključivo od visine plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ukoliko se neko hraniteljstvom bavi 15 godina neće imati isto toliko godina staža, što znači da nije bitno vreme trajanja ugovora, to jest koliko vremena se rade ugovoreni poslovi. Staž se računa tako što se iznos ugovorene naknade deli sa najnižom osnovicom za plaćanje doprinosa koja važi u momentu uplate, u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Izvor: blic.rs