Vlada Srbije saopštila odluku: Zakon o eksproprijaciji povlači se iz skupštinske procedure

Vlada Republike Srbije danas je donela odluku da iz skupštinske procedure povuče Zakon o eksproprijaciji. To se navodi u saopštenju Vlade.

Vlada Republike Srbije će napraviti analizu da li su neophodne izmene i dopune Zakona o eksproprijaciji i, u slučaju da se konstatuje da je Zakon nužno promeniti, učiniće to uz široku javnu debatu u koju će biti uključena stručna javnost, strukovna udruženja, predstavnici privrede i civilno društvo.

Na istoj sednici, vlada je predložila Narodnoj skupštini izmene i dopune Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, u članovima 7, 20, 43 i 44. Pomenuti članovi odnose se na overu potpisa, predstavnike ovlašćenog predlagača u organu za sprovođenje referenduma i na rok za ponovno raspisivanje referenduma.

U predlogu Vlade ukida se taksa za overu potpisa, omogućava se da predstavnici ovlašćenih predlagača bude deo organa za sprovođenje referenduma. Takođe, prema predlogu neće biti moguće raspisati referendum o istom pitanju u roku kraćem od četiri godine kao i da Skupština Srbije u roku od četiri godine neće moći da donese odluku drugačiju od one koja je potvrđena na referendumu.

Kurir.rs