U penziju možete i pre 20, a svi žele da znaju samo jedno: Iz PIO fonda dali precizne odgovore – „Na bolovanju sam 6 meseci…“

PIO Fondu često postavljaju pitanja o ostvarivanju prava na penziju. Između ostalog, mnogi budući korisnici interesuju se i za pitanja koja su vezana za invalidsku penziju.

Jedan korisnik je u svom pitanju naveo da zbog bolesti namerava da preda zahtev za invalidsku penziju, pa ga zanima da li komisija uzima u obzir i medicinsku dokumentaciju koju je izdala privatna klinika.

Kako su rekli u PIO Fondu, Organ veštačenja Fonda veštači na osnovu celokupne medicinske dokumentacije koja je izdata od strane nadležnih državnih zdravstvenih ustanova i na osnovu pregleda osiguranika, međutim prihvata se i sva medicinska dokumentacija, u koju spadaju nalazi, rezultati laboratorijskih testova, mišljenja i sl. koju su izdale privatne klinike, ali samo pod uslovom da postoji odgovarajući pečat privatne zdravstvene ustanove, kao i faksimil i potpis lekara.

Nakon što se sprovede postupak za ostvarivanje prava na invalidsku penziju, onaj koji je podneo zahtev može se obratiti nadležnoj filijali Fonda kako bi dobio originalne medicinske dokumentacije kao i kopije nalaza, u skladu sa ZUP-om.

Još jedan potencijalni korisnik rekao je da je na bolovanju skoro šest meseci pa je hteo da zna kakva je procedura za izlazak na invalidsku komisiju i da li on treba da podnese zahtev.

Kada je reč o dužem trajanju sprečenosti za rad (prouzrokovane nekom bolešću ili povredom na radu), a najkasnije po isteku svakih šest meseci neprekidnog bolovanja, tj. ako je osiguranik u poslednjih 18 meseci bio sprečen za rad 12 meseci sa prekidima, izabrani lekar ili drugi stručni medicinski organ dužan je da zaposlenog uputi na invalidsku komisiju kako bi se utvrdio gubitak radne sposobnosti.

Zbog toga je zaposleni dužan da najkasnije u roku od 15 dana od dana upućivanja na invalidsku komisiju podnese zahtev za pokretanje postupka radi utvrđivanja gubitka radne sposobnosti pred nadležnom organizacionom jedinicom, rekli su iz Fonda PIO.

Izvor: kurir.rs