Sveti prorok Avakum: Potrebno je da izgovorite ovu kratku molitvu

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Svetog proroka Avakuma. Bio je sin Asafatov, iz plemena Simeonova.

Bio je prorok šest stotina godina pre Hrista za vreme cara Manasije.

Kada je Navuhodonosor, car vavilonski, udario na Jerusalim, Avakum se sklonio u zemlju ismailćansku, odakle se posle opet vratio u Judeju, gde je živeo kao zemljoradnik.

Pročitajte ovu molitvu za spas duše:

Proroka Tvoga Avakuma, uspomenu Gospode slavimo, zato Te molimo, spasi duše naše.

Izvor: magazin.novosti.rs