„Srbijagas“ upravo objavio novi cenovnik: Poznato koliko će potrošači plaćati gas od 1. januara

Cena kilovat-časa gasa za domaćinstva, koji Srbijagas trenutno obračunava po ceni od 3,42 dinara, bez poreza, od januara će porasti na 3,79 dinara, što je rast cene za 11 odsto, tačnije 10,82 procenta, proizilazi iz upravo objavljenog cenovnika Srbijagasa.

Srbijagas je danas obavestio potrošače da će od 1. januara 2023. godine doći do povećanja cene prirodnog gasa za javno snabdevanje u proseku za 11 odsto (bez PDV).

„Povećanje se odnosi na tarifu ‘energent’, a tarife ‘kapacitet’ i ‘naknada po mestu isporuke’ ostaju na istom nivou“, saopštio je Srbijagas.

Prosečna cena prirodnog gasa za kupce koji imaju pravo na javno snabdevanje po regulisanim cenama u grupi „mala potrošnja“ (koja uključuje domaćinstva) u Srbiji, utvrđena na osnovu maksimalno odobrenog prihoda i predviđenih količina prirodnog gasa za prodaju kupcima na javnom snabdevanju, od januara iznosi bez poreza i taksi 4,08 dinara po kWh (odnosno 4,50 dinara po kWh sa porezima i taksama).

Kako dalje navode u ovoj Agenciji „ponderisana prosečna cena na nivou Republike Srbije izračunata je na osnovu planiranih odobrenih prihoda i planiranih odobrenih tarifnih elemenata svih javnih snabdevača i ona za potrošače iz grupe ‘mala potrošnja’ (koja uključuje i domaćinstva) iznosi 4,08 dinara po kWh bez poreza i taksi, a sa taksom za energetsku efikasnost i PDV-om ona iznosi 4,50 dinara po kWh“.

U Srbiji je, podsećaju u AERS, licenciran 31 javni snabdevač prirodnog gasa.

Izvor: nova.rs