Povećava se naknada države za dve grupe građana: Ko će primati 28.000, a ko 34.000 dinara mesečno

Projekat „Moja prva plata“ dobija u novo ruho, a najbolja promena je uvećana plata mladima u okivru ovog programa. Upravo je izmenjena Uredba o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“, čime se povećava mesečna novčana naknada mladima.

Prema izmenama i dopunama Uredbe, mladi sa srednjim obrazovanjem će umesto dosadašnjih 25.000 mesečno dobijati 28.000 dinara, a mladi sa visokim obrazovanjem 34.000 umesto dosadašnjih 30.000 dinara.

Budući da Uredba stupa na snagu osmog dana od objavljvivanja u Službenom glasniku, to znači da korisnici Programa čekaju ove izmene posle 10. oktobra.

Inače, program Moja prva plata omogućava mladima da se osposobe za samostalan rad na konkretnim poslovima. Cilj Programa je podsticanje zapošljavanja mladih, uz prethodnu obuku za posao i sticanje prvih radnih iskustava, kao i podrška privredi u rešavanju problema nedostatka kadrova.

Tokom devet meseci trajanja programa „Moja prva plata“ mladi primaju pomoć države u vidu novčane naknade. Sredstva se isplaćuju direktno korisnicima, preko Nacionalne službe za zapošljavanje, a poslodavci mogu da isplate i dodatni iznos.

Izvor: espreso.co.rs