Penzioneri koji su radili u ovoj oblasti imaće više novca na računu: Novine u obračunu budućih primanja

Veći iznos na penzionerskom čeku mogu očekivati svi stariji sugrađani koji su radili kao preduzetnici dok su bili zaposleni i kod poslodavca.
Uvećanje se dobija tako što se prilikom obračuna buduće penzije vrši sabiranje iznosa zarada i doprinosa i po osnovu zaposlenja i rada kao preduzetnika.

Iz Fonda PIO navode da ova novina predstavlja obavezu za osiguranika, ali mu u isto vreme i omogućava veći obim prava, budući da se prava ostvaruju u skladu sa uplaćenim doprinosima.

„Odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, predviđeno je da osiguranik koji ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos, samostalna delatnost, različite vrste ugovorenih poslova), doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje plaća po svim osnovama do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa u skladu sa pomenutim zakonom“, kažu iz Fonda PIO.

Novina u zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu 2003. godine, propisuje da doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje plaća i zaposleni i po osnovu obavljanja samostalne delatnosti. U praksi to znači da će mu se konačnom obračunu penzije sabirati svi uplaćivani doprinosi.

Kada govorimo o radnom stažu, radnici koji su kao preduzetnici ispunili uslov za penziju, ali im je ostalo još nekoliko godina da to pravo steknu i kao zaposleni kod poslodavca, moraju da okončaju rad da bi otišli u penziju.

Izvor: alo.rs