Otadžbina zove: Dobrovoljno služenje vojnog roka – kako se prijaviti i koji su uslovi

Ministarstvo odbrane objavilo je poziv za sve zainteresovane kandidate koji žele da dobrovoljno služe vojni rok pod oružjem u narednoj godini.

Ko ima pravo da služi vojni rok u 2022. godini? Pravo da služe vojni rok imaju svi zdravstveno sposobni državljani Republike Srbije koji u 2022. godini imaju od 19 do 30 godina, a koji ranije nisu služili vojni rok sa oružjem. Trajanje vojnog roka je šest meseci.

Prijavljivanje za dobrovoljno šluženje od skoro je moguće i preko portala E-uprave.

Takođe, od pre nekog vremena povećane su i plate vojnicima koji su na služenju vojnog roka i sada iznose 35 000 dinara.

Izvor: kurir.rs