MUP Srbije izdao važno saopštenje: Tiče se svih građana koji nisu registrovali vozila

Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je saopštenje za javnost da je usled kvara na hardverskim komponentama informacionog sistema MUP-a došlo do prekida rada servisa koji je namenjen za pružanje usluge registracije i produženja registracije vozila.

Stručne ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova rade na otklanjanju nastalog problema, čije se rešavanje očekuje u najskorije vreme.

Građani koji iz gore navedenih razloga nisu uspeli da izvrše produženje registracije svojih vozila, neće biti sankcionisani od strane saobraćajne policije. Ostali servisi Ministarstva unutrašnjih poslova rade nesmetano.

Inače, Vlada Srbije je odredila najviše iznose lokalnih komunalnih taksi za vozila pa one za putnička vozila od 1. decembra mogu iznositi od 710 do 7.110 dinara u zavisnosti od kategorije.

Sa najnovijim poskupljenjem ovih taksi, veći trošak će najviše osetiti vozači „ozbiljnijih“ automobila, sa zapreminom preko 3.000 kubika i vozači teretnih vozila.

Sa jedne strane, ceh za vozila od oko 1.200 kubika će se podići za zanemarljivu cifru od 130 dinara, dok će oni sa automobilima zapremine motora preko 3.000 kubika, npr. BMW 530 2011. godište, ovu taksu će platiti od 1. decembra 1.300 dinara više.

Izvor: telegraf.rs