MUP izdao hitno saopštenje, tiče se svih koji treba da sređuju dokumente: Ovo neće biti moguće do 31. januara

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavestilo je građane Republike Srbije, da u periodu 26.01.2024. godine od 20:00, do 31.01.2024. godine do 07:00, neće biti omogućen prijem zahteva za izdavanjem ID dokumenata po hitnom postupku.

Pored toga, neće biti omogućeno izdavanje i obnova sertifikata, kao i deblokada PIN-a, zbog planiranog unapređenja i prelaska na novi sistem za personalizaciju ID dokumenata.

„Prijem i obrada zahteva za izdavanjem ID dokumenata u redovnom postupku, će se obavljati nesmetano, i u rokovima definisanim Zakonom“, stoji u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Izvor: alo.rs