Ko je odgovoran za uklanjanje ledenica: Kazne idu i do 100 000 dinara, službe izlaze na teren samo u jednom slučaju

Zima je konačno stigla u Srbiju, a sa njom i razni problemi. Osim klizavih kolovoza i trotoara, velika opasnost vreba i od ledenica i snega koji vise sa krovova zgrada. Veliki je broj slučajeva u kojima je pad ledenice sa velike visine uzrokovao povrede ljudi, ali i štetu na automobilima.

Postavlja se pitanje, koja je prevenicija ovih nezgoda i kome se obratiti ako baš u vašoj ulici ili prolazu ima ledenica.

U slučaju da ledenice predstavljaju objektivnu opasnost za građane i njihova dobra, na teren izlaze pripadnici Sektora za za vanredne situacije, kao i vatrogasci.

Kada su u pitanju stambene zgrade, tu su odgovorni upravnici, a kod zgrada institucija, njihovi rukovodioci. Prema odluci o komunalnom redu, obaveza stambene zajednice je da očisti ledenice.

Upravnik zgrade ili, na primer, rukovodilac institucije mogu, u najmanju ruku, da ograde ulicu tako da ljudi ne prolaze pored zgrada na kojima se formiraju ledenice. To je prvi vid preventive. Mogu se angažovati i dimničari ili alpinisti, ali ta usluga košta.

Za slučaj da s krova vise ledenice, predviđene su novčane kazne od 5.000 do 100.000 dinara, pa se stoga rešite ledenica da bi izbegli nepotrebne troškove.

Izvor: telegraf.rs