Kako i sa koliko godina u prevremenu penziju? PIO fond objavio spisak uslova i rešio dileme budućih penzionera

Mnoge građane Srbije zanima kako se penzionisati pre vremena i koji su uslovi. Iz PIO fonda kažu da pravo na prevremenu starosnu penziju mogu ostvariti osiguranici u 2022. godini:

Muškarci sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina i šest meseci života, a žene sa 39 godina i osam meseci staža osiguranja i najmanje 59 godina života

Prevremena starosna penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec koji nedostaje do navršenih 65 godina života (žene u 2022: do 63 godine i četiri meseca), s tim da umanjenje ne može biti veće od 20,4 odsto.

Pravo na prevremenu starosnu penziju se priznaje po prestanku osiguranja (prestanak nije potreban za preduzetnike, osiguranike koji obavljaju privremene ili povremene poslove i ugovorene poslove, kao i osiguranike koji su izabrana, imenovana ili postavljena lica i lica koja su hranitelji u skladu sa zakonom) od dana ispunjenja uslova, a najviše šest meseci unazad od dana podnošenja zahteva. Priznaje se samo staž za koji su plaćeni doprinosi, zato na vreme proverite svoj M-4 obrazac (veb servisi). Listing sa podacima o stažu i zaradama možete dobiti i u filijali uz ličnu kartu, besplatno.

Ukoliko ispunjavate minimum uslova za penziju, a nisu utvrđeni svi podaci od značaja za određivanje visine prava, dobićete privremeno rešenje o visini penzije, a nakon utvrđivanja nedostajućih podataka rešenje o konačnom iznosu penzije. Ako u roku od tri godine ne budu utvrđeni nedostajući podaci, iznos penzije utvrđen privremenim rešenjem postaje konačan, o čemu se donosi posebno rešenje.

Ukoliko ste radili u inostranstvu, uključujući i bivše jugoslovenske republike, o pravu na penziju prema stažu osiguranja ostvarenom u inostranstvu odlučiće se po propisima zemlje u kojoj ste radili. Zakonski rok za donošenje rešenja je dva meseca.

Izvor: espreso.co.rs