Jednostavan test kojim ćete bez voltmetra proveriti u kakvom je stanju vaš akumulator

Akumulator uvek možete proveriti voltmetrom, ali nema ga baš svako u kutiji za alat. Ipak, postoje i drugi načini da testirate u kakvom je stanju vaš akumulator.

Parkirajte automobil u mraku ispred nekog zida, a onda isključite motor i uključite kratka svetla. Ako svetlo nakon kratkog vremena počne da tamni, to je znak da akumulator slabi.

U slučaju da akumulatori manjeg kapaciteta prenoće sa uključenim osvetljenjem putničkog prostora mogu da se isprazne do nivoa da sutradan više nije moguće pokrenuti motor, što je zapravo i najčešći problem.
Najčešće se ovo dešava kod akumulatora koji su stariji od dve godine – zbog većeg broja ciklusa punjenja i pražnjenja smanjen im je kapacitet.

Problemi sa startovanjem motora mogu da nastupe pri povratku u vozilo već nakon petog sata rada ovih sijalica u stanju mirovanja automobila. Ostaće nešto struje u vozilu za manje potrošače, ali to je nedovoljno da „upalimo“ motor.

Mnogi automobili kad se zaključaju, imaju funkciju „soft“ gašenja unutrašnje rasvete od dve do deset sekundi nakon zaključavanja vozila, a nova vozila uglavnom čak i u slučaju otvorenih vrata gase svetla za desetak minuta.

Ako imate stariji model, sačekajte nakon zatvaranja vozila da se svetla ugase. Pre toga prekontrolišite da li ste isključili sve potrošače struje u vozilu, od spoljnih do unutrašnjih svetala, kao i potrošače koje ste eventualno povezali na priključak od 12V.

Izvor: alo.rs