Direktor i razredni moći će da pretresaju đačke torbe: Škola u Beogradu donela 12 rigoroznih mera

Osnovna škola „Drinka Pavlović“ odlučila je da sama uvede dodatne mere bezbednosti osim onih koje je uvela država nakon tragedije koja Srbiju zavila u crno. Savet roditelja Osnovne škole Drinka Pavlović usaglasilo se zajedno sa školom oko 12 mera kojima bi se školskom osoblju dala dodatna ovlašćenja u cilju povećanja stepena bezbednosti dece.

Ivan Ristić, predsednik Saveta roditelja naveo je da su roditelji jednoglasno bili za ove mere jer u školi postoje problemi sa pojedinom decom i pre tragičnog događaja.

Mere će važiti do kraja školske godine a roditelji će dati razrednim starešinama, direktoru i njegovom pomoćniku saglasnost kojom će smeti da pretresu torbe učenika u slučaju da posumnjaju da kod sebe imaju neki nedozvoljeni predmet.

Pooštren je i ulaz i izlaz iz školske zgrade, zadržavanje u školskom dvorištu van odmora odnosno nastave, a povećan je i broj nastavnog osoblja koje će dežurati po spratovima škole.

Savet je zaključio da se policajac nalazi u školi samo do 16 časova i da će zatražiti da se uvede i jedan koji će biti do kraja nastave odnosno večernjih časova.

„Jako je važno da policajac bude tu. Oni sada pretresaju decu koja imaju dosije. Juče smo saznali da je jedan dečak poneo baklju i policija ga je sprečila da je unese u školu“, napomenuo je Ristić.

Mere koje su donete u OŠ Drinka Pavlović

1. Dežurstvo nastavnika počinje u 07:40 časova, dežurni nastavnici se nalaze na ulazu, dvorištu i svakom spratu škole. 2. Privatno obezbeđenje dolazi u pola osam i tu je do 19:30, 3. Školski policajac radi od 08-16 časova. Zahtevaćemo još jednog policajca da bi bile pokrivene obe smene.
4. Svi učenici u školu ulaze na glavni ulaz, a kapija u dvorištu se zaključava. Roditelji koji dolaze po decu iz boravka takođe ulaze na glavni ulaz iz Kosovske ulice. 5. Učenici koji su na posebnom režimu ishrane, istu moraju poneti u školu.

6. Domar će zaključati vrata koja izlaze na dvorište u popodnevnoj smeni i nakon šestog časa će biti tu dok učenici ne napuste školu (glavni ulaz). 7. Učenicima je nakon nastave u popodnevnoj smeni zabranjeno zadržavanje u dvorištu. Nakon popodnevne nastave učenici idu kući.
8. Po protokolu o prevenciji nasilja svaki učenik u bilo kom trenutku može da se obrati svakom nastavniku ili stručnim saradnicima za pomoć.
9. Odeljenjske strešine će vam dostaviti saglasnosti kojom ćete potpisati da na osnovu osnovane sumnje možemo pretresti stvari vašeg deteta. Pretres može vršiti odeljenjski starešina, direktor i pomoćnik direktora.
10. PP služba radi u obe smene i bez saglasnosti roditelja pedagog i psiholog može pozvati svakog učenika na razgovor. Tako je bilo i do sada i to je ustaljena procedura za vreme nastavnog dana. 11. Zaposleni, roditelji i učenici su obavezni da direktoru, pomoćniku direktora, sekretaru škole ili dežurnom nastavniku prijave svaku pojavu za koju posumnjaju da bi mogla da ugrozi bezbednost učenika. 12. Savet roditelja će se sastajati od sada pa do kraja ove školske godine svakog ponedeljka u 18h.

Izvor: telegraf.rs