Budući penzioneri, zbog jedne stvari možete ostati bez penzije: Obratite pažnju pri podnošenju zahteva

Često se dešava da se budući penzioneri posle podnošenja zahteva za penzionisanje neprijatno iznenade pred činjenicom da nemaju dovoljno staža da bi ostvarili pravo na penziju.

Razlog tome može biti što poslodavac nije uplaćivao doprinose sve vreme pa neko ko je radio 17 ili 18 godina a nedostaje mu tri ili četiri meseci mora da dokaže da je bio u radnom odnosu kako bi imao minimum 15 godina za penziju. Događa se da firma više ne postoji, da je ugašena, izbrisana iz registra, pa nastaje problem kako dokazati činjenice.

U Fondu PIO kažu da se dešava da se u bazi matične evidencije kod nekih osiguranika uoče nepravilnosti, pogrešno evidentirani podaci ili da neka dokumenta o osiguranju nedostaju. Stoga važi preporuka da osiguranici, pre podnošenja zahteva za penziju, provere svoje podatke koji su registrovani u bazi matične evidencije, kako bi na vreme mogli da reaguju na uočene nepravilnosti.

Upitani da li osiguranik može sam da uplati doprinose u Fondu PIO odgovaraju potvrdno. To može učiniti za period kad je bio u radnom odnosu, tj. u osiguranju, a za koje mu poslodavac nije platio doprinose i to samo ukoliko je taj period osiguranja neophodan za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

U PIO fondu ističu da ako nije moguće utvrditi svojstvo osiguranika, u nedostatku dokaza, radnik koji je podneo zahtev može da ostane bez penzije (zbog nedostatka godina staža osiguranja). Ukoliko nema podataka da je osoba bila prijavljena na osiguranje – obrazac M-1, nema ni dokaza o tome da je bila u osiguranju, u tom slučaju ne postoji mogućnost da sama uplati doprinose.

Izvor: alo.rs