Zet se ženi taštom, a svekar snajom da bi nasledili penziju: Da li je to moguće i kod nas, bićete iznenađeni saznanjem

Sve je češća pojava a naročito na jugu Srbije, da se snaja venčava sa svekrom ili pak zet sa taštom, kako bi i posle smrti bliskog srodnika penzija i dalje dopunjavala porodični budžet, pišu Tviteraši. Tako je jad i beda naterala i jedne i druge na ovakav potez.

Na društvenoj mreži Tviter osvanula je objava u kojoj piše kako je zet navodno oženio taštu, kako bi njena ćerka i on nasledili taštinu deviznu penziju.

Međutim, ova objava izazvala je reakcije mnogih korisnika koji su navodili slične primere iz prethodnih godina, a kako vidimo po objavama , najviše se primenjuje ova metoda na jugu Srbije .

Mnogim korisnicima je ovakva situacija potpuno normalna, te takođe istu i odobravaju.

Jedan korisnik podelio je slučaj u kojem je svekar oženio svoju snaju, ne bi li ona i njena deca nasledila penziju, nakon što su ostali bez člana porodice.

Kontaktirali smo Gradsku upravu grada Beograda da bismo proverili da li je ovakvih slučajeva bilo u prestonici i da li je to zakonski moguće. A razlog je jasan.

Zato, ne tvrdimo sa sigurnošću da su gore pomenuti slučajevi tačni, ili se radi o nekoj vrsti malverzacije.

Pravo na penziju ima pojedinac i ona se obustavlja nakon njegove smrti. Međutim, u nekim slučajevima je penzija jedini izvor prihoda porodice, pa supružnik može da ostvari pravo na porodičnu penziju, koja se isplaćuje preživelom bračnom drugu ili potomcima, pod uslovom da se oni redovno školuju, najduže do navršene 26. godine života u slučaju redovnog pohađanja fakulteta. Oni nemaju pravo da primaju drugu penziju ili da rade za iznos veći od minimalnog iznosa za plaćanje doprinosa, jer im se u tom slučaju penzija oduzima. Iznos porodične penzije zavisi od broja članova porodice – iznosi 70 odsto za jednu osobu, a 100 odsto od penzije preminulog ako je iza sebe ostavio najmanje četiri člana najbliže porodice.

Međutim, postoji mnogo dilema ko sve ima pravo na porodičnu penziju i u kojim slučajevima, a iz Republičkog fonda za penziono i invalidsko osiguranje (PIO) tvrde da pravo ne porodičnu penziju ne može da zastari, ali se moraju ispuniti zahtevi kako bi se ona isplaćivala. Važeći Zakon o penzionom i invalidskom osiguranju garantuje da porodična penzija može biti ponovo aktivirana čak i u slučaju kada nastupi pauza u njenom isplaćivanju usled neispunjavanja uslova nekoga od članova primarne porodice.

Citiraćemo kako stoji u Zakonu o penzionom i invalidskom osiguranju:

– Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice posle smrti korisnika starosne ili invalidske penzije, odnosno umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za invalidsku penziju – stoji u Zakonu o penzionom i invalidskom osiguranju. Ukoliko je uzrok povreda na radu ili profesionalno oboljenje, članovi porodice stiču pravo na penziju bez obzira na dužinu penzijskog staža tog lica.

– Bračni drug može da koristi porodičnu penziju uz dete, koje je korisnik porodične penzije, ako obavlja roditeljske dužnosti prema njemu. Ukoliko u roku od godinu dana posle smrti supružnika postane potpuno nesposoban za rad. Razvedeni bračni drug ima pravo na porodičnu penziju ako mu je sudskom presudom dodeljeno izdržavanje, za onoliko vremena koliko je u presudi naznačeno.

– Ako je umrli osiguranik ili umrli korisnik starosne ili invalidske penzije u trenutku zaključenja braka navršio 65 godina života (muškarac), odnosno 60 (žena), bračni drug može steći pravo na porodičnu penziju pod uslovom da imaju zajedničko dete ili da je brak trajao najmanje dve godine.

Uprkos činjenici da pravo na porodičnu penziju može da ostvari supruga preminulog ako je u trenutku smrti imala najmanje 45 godina, jedna naša čitateljka ipak će ostvariti pravo da prima porodičnu penziju. Prema važećem zakonu, ako je udovica u momentu smrti supružnika imala manje od 45 godina života, ona nikada neće moći da ostvari pravo na porodičnu penziju u slučaju kad posle smrti bračnog druga ostanu deca koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom bračnu drugu, a udovica vrši roditeljsku dužnost prema toj deci.

U tom slučaju se pravo na porodičnu penziju udovice ceni u odnosu na datum prestanka prava na porodičnu penziju detetu, tj, ako u momentu prestanka prava detetu udovica ima najmanje 45 godina, porodičnu penziju će ostvariti kada navrši godine života koje su propisane za kalendarsku godinu u kojoj podnosi zahtev.

Prema zadnjim izmenama zakona od 2011. godine, predviđeno je da se granica za ostvarivanje prava na porodičnu penziju za udovice, tj. udovce svake godine podiže za šest meseci, sve do 2017. godine.

Supruga ima pravo na porodičnu penziju sa navršene 53 godine života pod uslovom da je u momentu smrti supružnika imala najmanje 45 godina života. Suprug pak može da prima porodičnu penziju samo ako je u trenutku smrti supruge imao najmanje 58 godina života.

Izvor: espreso.co.rs