Uvodi se registar NE ZOVI: Uskoro neće moći svako da vas zove, pogotovo ne trgovci

Od 19. decembra počinje primena novog Zakona o zaštiti potrošača u Srbiji, a jednako mu se raduju kupci kao i pošteni prodavci jer će ovaj novi akt građanima omogućiti da svoja prava ostvare efikasno i uz manje troškove, a trgovce štiti od nefer konkurencije.

Pored nekoliko izmena i dopuna, glavne novine su uvođenje registra „ne zovi“, prekršajnih naloga, kao i obavezna izdavanja predračuna za majstorske usluge veće od 5.000 dinara.

Nova pravila regulišu vršenje usluga visoke cene popravki, pa majstore obavezuje da za svaki račun veći od 5.000 dinara naprave specifikaciju troškova i tačno napišu šta moraju da urade ili kupe, kao i da navedu koliko će sve to koštati.

Tek kada kupac napismeno pristane na tu ponudu, mogu da počnu da rade. U zakonu je navedeno da građani neće morati da plate uslugu ukoliko mu majstori ne dostave specifikaciju.

Ova novina je značajna jer sprečava varanje mušterija koje je često jer se neka jednostavna opravka predstavlja komplikovanom i naplaćuje po astronomskim cenama.

Potrošači koji više ne žele da primaju pozive trgovaca putem telefona ili da dobijaju SMS i MMS poruke u svrhu prodaje i promocije, sada mogu podneti zahtev operateru elektronskih komunikacija s kojim imaju zaključen ugovor da im se telefonski broj, fiksni ili mobilni, upiše u registar „ne zovi“.

Za trgovce koji pozovu potrošače u komercijalne svrhe i pored toga što je njihov broj u registru predviđena je prekršajna odgovornost.

Trgovci više neće moći, što je do sada bio čest slučaj, kao izgovor u slučaju da ne žele da zamene robu da koriste to što proizvod nema ambalažu.

Novčane kazne su od 50.000 dinara za pravna lica i 8.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, dok će se kazna za preduzetnike kretati od 30.000 dinara. U slučaju da dođe do sporova, kazne su mnogo veće i kreću se od 300.000 dinara do dva miliona dinara za pravna lica, odnosno od 50.000 do 150.000 dinara za preduzetnike.

Predviđeno je i uvođenje prekršajnog naloga, i to za lakše prekršaje, pa će tako tržišni inspektori moći da na licu mesta napišu prekršajnu kaznu trgovcu.

Planirano je unapređenje postupka vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, jer će za razliku od sadašnje prakse, trgovci morati da učestvuju u sporu. U suprotnom, trgovac će morati da plati kaznu po prekršajnom nalogu, preciznije, kazna za one koji odbiju da učestvuju u medijaciji ili ne objave obaveštenje da kupac ima pravo na vansudsko rešavanje spora biće 50.000 dinara.

Ugovori koji će se sada potpisivati s organizatorima putovanja moraće da sadrže i sve informacije i sve troškove koji mogu nastati, pa čak i troškove povratka s destinacije, što je često bilo sporno.

Prodavac će biti dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju, a rok ne može da bude duži od 15 dana. Kada je reč o reklamaciji koja se tiče tehničke robe i nameštaja, taj rok je 30 dana.

Izvor: alo.rs