U Severnoj Makedoniji nikla najveća privatna solarna centrala na Balkanu: Proizvodiće 85.000 Mwh struje dovoljne za snabdevanje 30.000 domaćinstava

Investitor ovog značajnog energetskog projekta proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora je domaća kompanija „Mej Energi“, čija je delatnost proizvodnja i prodaja električne energije iz obnovljivih izvora.

Nova solarna centrala je značajna za državu i sa ukupne ekonomske tačke gledišta jer predstavlja investiciju vrednu 40 miliona evra. Solarna farma koja se prostire na površini od 57 hektara, sastoji se od 101.062 fotonaponskih panela, a ugrađeno je preko 850.000 metara različitih vrsta kablova. Izgradnja elektrane, za koju su administrativni radovi počeli 2021. godine a građevinski radovi u novembru 2022. godine, završena je za manje od godinu dana. Za projektovanje i montažu elektrane angažovane su konsultantske kuće i stručnjaci koji se izgradnjom elektranom i njihovim radom bave više od 20 godina.

Solarna centrala Novaci je izgrađena na potpuno privatnom zemljištu u odgovarajućoj građevinskoj klasi, u skladu sa zakonom o izgradnji fotonaponskih elektrana. Jedna od prednosti lokacije, kako kažu u kompaniji, pored povoljnih vremenskih uslova, odnosno velikog broja sunčanih dana i povoljnog priključka za priključenje na 110 Kw mrežu, je i blizina REC Bitola. Naime, prema preporukama EU za transformaciju proizvodnje energije iz konvencionalnih elektrana u elektrane iz obnovljivih izvora do 2030. godine, a za našeg najvećeg proizvođača električne enertije, ali iz uglja čije su rezerve već na izmaku, planira se transformacija u proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora.

„U vreme Zelene revolucije, posebno u energetici, kada je prelazak na obnovljive izvore energije svuda prisutan, 2018. godine imali smo ideju da izgradimo kapacitete za proizvodnju električne energije od onoga što imamo najviše – sunca, kao obnovljivi izvor energije koji je svuda prisutan. Plus motiv za investiciju bila je i činjenica da je u Severnoj Makedoniji ne samo zbog preuzetih obaveza napuštanja proizvodnje energije iz objekata koji zagađuju prirodu, raste svest o potrebi veće brige o životnoj sredini. Zbog toga vredno radimo na realizaciji strategije prelaska na proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i zadovoljavanja energetskih potreba iz sopstvenih kapaciteta“, kažu u „Mej Enerdži“.

Nova solarna elektrana će dati veliki doprinos prelasku Severne Makedonije na čiste izvore energije i stvaranju sistema koji će omogućiti ekonomiju otpornu na klimu, što je ulog za budućnost. Intenzitet transformacije Makedonije ka proizvodnji energije iz obnovljivih izvora već je doprineo realizaciji Zelenog scenarija, koji je, prema Energetskoj strategiji planirano da bude realizovan do 2040. godine i to iz zemlje u kojoj je bila pretežno domaća proizvodnja električne energije na bazi uglja. Sada sve više postajemo zemlja sa velikom proizvodnjom iz obnovljivih izvora.

„Mej Enerdži“, koji ima rok proizvodnje od 25 godina, prodavaće struju na slobodnom tržištu, prvenstveno domaćoj privredi, a ukoliko u datom trenutku domaćoj privredi ne bude potrebna struja, ona će se prodavati u regionu u zavisnosti od troškova prenosa.