Šta kaže zakon kad se slava padne za vikend, a za sveca sleduje slobodan dan – ovo je važno da znate

Danas se obeležava Sabor svetog Arhangela Mihaila, odnosno Aranđelovdan, a veruje se da danas saznajemo kakva će nam biti godina.

Stoga, imate li, po zakonu, pravo na izostanak s posla jedan radni dan, ako vam slava „pada“ za vikend?

„Za razliku od državnih praznika koji se mogu prenositi na prvi naredni radni dan, u slučaju da jedan od datuma kada se praznik praznuje pada u nedelju, verski praznici iz člana 4. Zakona, ne potpadaju pod to pravilo. To znači da ukoliko prvi dan krsne slave pada u nedelju (ili subotu), zaposleni nema prava da „prenese“ odsustvo na prvi naredni radni dan“.

Kako dalje ističe sajt Paragraf: „Isto tako bitno je istaći da pripadnici drugih verskih zajednica koji prema svojoj veroispovesti proslavljaju slavu, nemaju pravo na odsustvo po tom osnovu, jer je ovo pravo Zakonom garantovano samo zaposlenima pravoslavne veroispovesti“.

Važno je znati i to da se pravo na odsustvo u dane praznika pretpostavlja u privredi, a dužnost rada u dane praznika poslodavac utvrđuje odlukom o rasporedu radnog vremena.

Poslodavac je dužan da o promeni rasporeda zaposlene obavesti najmanje pet dana unapred (osim u slučaju uvođenja prekovremenog rada), a samo izuzetno, u slučaju potrebe posla usled nastupanja nepredviđenih okolnosti, može obestiti o promeni u kraćem roku od pet dana, ali ne kraćem od 48 časova unapred.

Dakle, odgovor na pitanje oko kojeg neki zaposleni možda još uvek imaju dilemu, jeste da se slava obeležava taj dan kada jeste, i ne može se „preneti“ na neki drugi dan u toku radne nedelje, kao što je to slučaj s državnim praznicima poput Prvog maja.

„Prema članu 1a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011), Praznik rada proslavlja se 1. i 2. maja, a prema članu 3a ovog zakona – ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju – ne radi se prvog narednog radnog dana“.

Izvor: telegraf.rs