Poslanici Skupštine Srbije doneli odluku: Izglasane izmene Zakona o referendumu

U Skupštini Srbije izglasane su izmene Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, a stupaju na snagu dan kasnije. Zakon je usvojen po hitnoj proceduri, što znači da se za njegovu primenu ne mora čekati rok od osam dana od objavljivanja u Službenom glasniku. Stupa na snagu čim bude objavljen,najverovatnije već od subote.

Nekoliko članova se menja u odnosu na nedavno usvojeni Zakon o referedumu i narodnoj inicijativi. Ukidaju se takse za overu potpisa, drugo, neće biti moguće raspisati referendum o istom pitanju u roku kraćem od četiri godine, a parlament u roku od te četiri godine neće moći da donese odluku drugačiju od one koja je potvrdjena na referendumu.

Omogućava se i da predstavnici ovlašćenih predlagača budu deo organa za sprovodjenje referenduma. Predsednik Skupštine rekao je ranije da izmene Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi nemaju nikakve veze sa donetom odlukom o raspisivanju i održavanju referenduma o ustavnim promenama u oblasti pravosuđa za 16. januar.

Izvor: srbijadanas.com