Penzioneri, pazite sa kim pravite ugovor o doživotnom izdržavanju: Starici godinu dana nisu donosili kuvano jelo

Sve veći broj penzionera odlučuje se da zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju. I advokati i notari savetuju im da budu oprezni. Potpisivanje ovakvih ugovora obavlja se kod javnog beležnika. Svaka strana ima svoja prava i obaveze.

„Nakon što im se sve objasni, ugovor se javno pročita pred strankama, nakon toga se overava. Postoji još jedna posebna obaveza javnog beležnika, a to je da upozori stranke da ta imovina, kojom je raspolagao primalac izdržavanja, ne ulazi u njegovu zaovstavštinu. To znači da njegovi naslednici neće moći da ga naslede“, objašnjava Nina Štiglić, javna beležnica.

Ipak, članovi porodice često pokušavaju da ponište te ugovore.

„Jako je korisno pre potpisivanja ugovora angažovati sudskog veštaka-neuropsihijatra koji bi dao svoje mišljenje da li je primalac izdržavanja sposoban da razume značaj tog ugovora i uopšte ima poslovnu sposobnost. Na ovaj način se taj argument uveliko oslabi i stranka u postupku ima male šanse da uspe“, kaže Nenad Vasić, advokat.

Penzioneri su često i žrtve onih koji bi lako da se domognu nekretnine, ne poštujući svoj deo ugovora.

„Prisustvovao sam jednom tužnom razgovoru gde se starica, koja je bila primalac izdržavanja, požalila da joj davaoci izdržavanja skoro godinu dana nisu donosili kuvano jelo. Donosili su joj samo hleb i mleko“, dodaje advokat Vasić.

„Moj najvažniji savet svima koji žele da zaključe ugovor o doživotnom izdržavanju je da dobro razmisle sa kim će ga zaključiti. Zato što uspostavljate jedan trajan odnos, koji je veoma ličan. To je lice koje treba da se brine o vama, ne samo materijalno da vas izdržava“, zaključuje javna beležnica.

Izvor: alo.rs