Ko sve ima pravo na povraćaj PDV i koliko vas sleduje po kvadraturi: Kupiš nov stan od 60 kvadrata i dobiješ 7.000 evra

Kupovina stana veći novčani izdatak, i zato je vrlo važno da se dobro informišemo koja sve prava imamo pri kupovini nekretnine, odnosno da li nam država garantuje neku vrstu olakšice.

Prema aktuelnom zakonu i uredbama kojima je regulisana kupovina nekretnina, svi koji od 1. jula 2006. nisu pazarili nikakvu nekretninu, niti postali njen suvlasnik, prilikom kupovine stana dolaze na listu onih kojima je to prva nekretnina što znači i da imaju pravo na delimično oslobađanje poreza i na povraćaj PDV.

Prosečan primer govori da za stan od oko 60 kvadrata, po ceni od 1.800 evra za kvadrat, umesto 10.800 evra za PDV, platićete 3.600 evra tj. biće vam vraćeno 7.200 evra. I taj novac država zaista i vrati, i to u roku od nekoliko meseci od kupovine stana.

Prvi uslov jeste da od 1. jula 2006. godine niste kupac ni jedne nekretnine, i da je ta koju želite da kupite prva u vašem vlasništvu.

Takođe, vrlo je značajno da li je stan već bio u prometu ili se radi o novoj gradnji. Ukoliko kupujete stan u novoj gradnji, a stan pre toga nije bio u prometu, tada imate pravo na povraćaj PDV-a kao prvi kupac.

U suprotnom nećete imati mogućnost da budete oslobođeni plaćanja poreza, koji iznosi 10 odsto ukupne vrednosti nekretnine.

Pravo na ovo refundiranje PDV-a ima svako fizičko lice koje je državljanin Srbije, ima prebivalište u Srbiji i ima minimum osamnaest godina.

Još jedan uslov, tj. pravilo tiče se kvadrature stana na koju kupac ima pravo povraćaja PDV. Prvi kupac ima pravo na povraćaj PDV-a za površinu do 40 kvadrata, a svaki ukućanin na 15 kvadrata.

Evo i primera – u slučaju da se odlučite da kupite stan površine 60 kvadrata. Kako ćete u stanu živeti sa partnerom, sabira se i vaših 40 i njegovih 15 kvadrata na koje imate pravo na povraćaj, što znači da ćete imati obavezu da platite porez samo za preostalih 5 kvadrata.

Ipak, ovde postoji jedna mala začkoljica. Ako se članovi porodice odluče da povrate porez oni gube pravo da pri nekoj budućoj kupovini nekretnine ostvare pravo na odbitak.

Ukoliko se i drugi ukućani odluče na povraćaj PDV-a, filijali je potrebno i da dostavite:

izvodi iz matične knjige rođenih, izvod iz knjiga venčanih (za supružnika), uverenje o državljanstvu, fotokopija lične karte, potvrda o prebivalištu

uverenje da se na članove domaćinstva ne vodi nijedna nekretnina od 1.07.2006. godine.

Nakon što prikupite i predate sva potrebna dokumenta, poreski inspektor je zadužen da proveri da li su ista validna, tj. da su svi uslovi za povraćaj poreza ispunjeni. Inspektor takođe određuje iznos novca koji će vam država refundirati.

Ukoliko ste ispunili sve uslovi, u roku od mesec dana bi trebalo da bude sačinjeno krajnje rešenje o povraćaju poreza, a 15 dana nakon što dobije rešenje kupac može da očekuje isplatu novca na svoj dinarski račun.

Šta ako kupite stan u staroj gradnji?

U slučaju da se odlučite da kupite stan u staroj gradnji, nažalost nemate pravo na povraćaj poreza. Prema aktuelnom Zakonu, samo stanovi u novogradnji tj. samo prilikom direktne kupovine stana od investitora vlasnik stiče pravo na ovu vrstu olakšice.

Jedino čega možete biti oslobođeni je porez na apsolutna prava koji iznosi 2,5 odsto od ukupne vrednosti nekretnine, ako mu je to prva nekretnina.

Izvor: blic.rs