Ko se može prijaviti za 300.000 a ko za 330.000 dinara od države: Ovo su uslovi koje treba ispuniti

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) otvorila je konkurs za dodelu subvencija nezaposlenim osobama za pokretanje sopstvenog biznisa. Konkurs traje do 10. aprila a subvencije se dodeljuju u jednokratnom iznosu od 300.000 dinara. Konkurs važi i za osobe sa invaliditetom, a za njih je iznos državne pomoći 330.000 dinara.

Subvencije se dodeljuju radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač u njemu zasniva radni odnos. Državna pomoć daje nezaposlenima koji se vode na evidenciji NSZ, i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. U tom slučaju, svi koji konkurišu pojedinačno podnose zahtev. Svi koji dobiju subvenciju u obavezi su da obavljaju registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruju doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje godinu dana počev od dana početka obavljanja delatnosti.

Uslovi za dodelu subvencije su sledeći: da je osoba prijavljena na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe, da je završila obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije, da je ispunila ranije obaveze i izmirila sva dugovanja prema Nacionalnoj službi, da je sve u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći

Dokumenti koji su potrebni za konkurisanje su: popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe, dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe. Ukoliko je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, treba dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Izvor: espreso.co.rs