Danas ovo nikako ne bi trebalo da radite, veruje se da donosi nevreme – slavimo Svetog Kirila Jerusalimskog

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave svetog Kirila Jerusalimskog. Rođen je u Jerusalimu za vreme vladavine Konstantina Velikog, (315-386.) a umro je za vreme vladavine Teodosija Velikog. Godine 346, posvećen je za sveštenika, a 350. je nasledio na prestolu jerusalimskom blaženog Maksima patrijarha.

Hrišćani veruju da se u vreme sile arijevske na Dan Pedesetnice pojavilo znamenje Krsta, svetlije od sunca, koje se prostiralo iznad Jerusalima i Gore Jeleonske, i trajalo nekoliko časova počev od devetoga časa izjutra.

O toj pojavi, koja je bila viđena od svih žitelja Jerusalima, pisano je i caru Konstanciju, i ona je služila mnogo na utvrđenju pravoslavlja protiv onih koje su smatrali jereticima.

Za vreme vladavine Julijana Odstupnika desilo se, prema hrišćanskom verovanju, drugo znamenje. Da bi ponizio hrišćanstvo, Julijan je nagovorio Jevreje da obnove hram Solomonov. Kiril se molio Bogu da se to ne desi.

I desio se zemljtres, koji je porušio sve što je iznova sazidano. Tada su Jevreji počeli ponovo, ali opet se dogodio, koji je srušio ne samo novosazidano nego izvalio i rasturio i staro kamenje koje se još držalo pod zemljom.

Negde u narodu postoji verovanje da rad u polju na današnji dan donosi nevreme, a bolesni treba da se pomole u crkvi za zdravlje.

Izvor: kurir.rs