Vladimir Putin potpisao zakon kojim se zabranjuje naplata dugova preko izvršitelja

Vladimir Putin je potpisao zakon koji zabranjuje da se naplata dugova za komunalije prepušta izvršiocima.

Čak zabranjuje i da im se ustupaju podaci o kašnjenjima sa plaćanjem tih obaveza.

U Rusiji su se odlučili za ovakvu zakonsku zabranu zato što prenos prava naplate na izvršioce „lišava građane mogućnosti da ospore visinu i zasnovanost duga“.

Jedan ruski sud je nedavno kaznio izvršitelje zbog „psihološkog pritiska na dužnika“

Izvor: kurir.rs