VANREDNO: PRVA POLOVINA LETA 2018. EKSTREMNO KIŠOVITO NA BALKANU I MEDITERANU

Prema najnovijim današnjim analizima koje smo napravili prva polovina leta 2018. na Balkanu i Mediteranu će biti izuzetno kišovito sa čestim kišama i olujama kao i pojavom lokalnih nevremena koje mogu ponovo lokalno u regionu izazvati lokalne bujične poplave i štete.

Što se tiče temperature vazduha na više mesta će biti pod većim godišnjem proseku što znači da će biti hladnije nego obično sa čestim prodorima sa severa.

Što se tiče severnog dela Evropskog kontinenta će biti dosta suvo i sa više sunčanih dana, dok će temperatura vazduha biti u granicama proseka za leto dok će na severozapadu Evrope kao i Velike Britanije biti znatno toplije nego što je uobičajeno.