Ukida se iseljavanje dužnika zbog dugova u švajcarcima?

Na društvtvenim mrežama se pojavio tvit povodom kojeg se spekuliše o odluci da se prekine sa prinudnim iseljavanjem dužnika.

Takođe, neko je prokomentarisao kako je Komora javnih izvršitelja preporučila svojim članovima da na zahtev dužnika odlože izvršenje.

Tim povodom, kontaktirali smo Komoru javnih izvršitelja i pitali ih da li je ova odluka obavezujuća i šta bi sve podrazumevala.

– Komora javnih izvršitelja je u skladu s Pravnim shvatanjem Vrhovnog kasacionog suda punovažnost valutne klauzule kod ugovora o kreditu u švajcarskim francima i konverzija od 2.4.2019. godine, preporučila javnim izvršiteljima da u slučaju kada je postupak izvršenja radi realizacije sredstava obezbeđenja duga iz kredita već pokrenut, na zahtev izvršnog dužnika odlože izvršenje bez polaganja jemstva, do 30 dana radi davanja mogućnosti izvršnom dužniku da pokrene parnični postupak u kome se odlučuje o pravnoj valjanosti ugovora o kreditu, odnosno ugovorne klauzule o indeksaciji duga u CHF, a da nakon podnošenja dokaza o pokretanju takvog postupka, izvršenje odlože do pravnosnažnog okončanja tog parničnog postupka.

Komora javnih izvršitelja u okviru svojih nadležnosti nema osnov da daje obavezujuća uputstva javnim izvršiteljima za postupanje. Očekujemo da će se javni izvršitelji u svom radu rukovoditi preporukom Komore, kao i pravnim shvatanjem Vrhovnog kasacionog suda, bez obzira što isti nemaju karakter obaveznosti za javne izvršitelje.

Izvor: espreso.rs