Ključna reč: cikago

Pravoslavna crkva je bila pred zatvaranjem, a onda je ikona Majke...

Ikona Majke Božije u pravoslavnoj crkvi u Čikagu je počela da mirotoči, i tako je javnost ponovo obratila pažnu na crkvu koja je bila...

Srpska deca u Čikagu imala su neobične zastave u kampu: Pogledajte...

Kažu da je Čikago najveći srpski grad na svetu, pa u skladu s tim postoji i letnji kamp dijasopre za decu koji s etamo...