Svi koji su platili PCR test, a nisu testirani mogu da podnesu zahtev za povraćaj novca

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) počeo je da vraća novac građanima koji su želeli da obave PCR testiranje na lični zahtev ili serološko testiranje na prisustvo antitela, a to nisu obavili iz određenih razloga.

Kako bi ostvarili pravo na povraćaj novca, neophodno je da se direkciji RFZO-a dostave popunjen obrazac zahteva, dostupan na sajtu RFZO-a ili u slobodnoj formi, u kojem je za fizička lica potrebno navesti prezime i ime, adresa, JMBG, a za strane državljane broj osiguranja ili broj pasoša.

U saopštenju RFZO-a navodi se da je za pravna lica potrebno navesti naziv, sedište adresu i PIB pravnog lica, spisak zaposlenih za koje se traži povraćaj novca sa podacima o licima i JMBG.

Svako treba da dostavi kopiju naloga o uplati, iznos koji se zahteva za povraćaj, razlog podnošenja zahteva i naziv banke i broj tekućeg računa na koji će novac biti uplaćen.

Podnošenje zahteva se može uraditi elektronskim putem na imejl adresu: testovi@rfzo.rs ili u pisanoj formi dostavom na adresu: Republički fond za zdravstveno osiguranje, ul. Jovana Marinovića 2, 11040 Beograd, sa obaveznom naznakom – zahtev za povraćaj sredstava na ime testiranja na lični zahtev.

Izvor: kurir.rs