Sveti prorok Zaharije i pravedna Jelisaveta: Slavimo praznik roditelja Svetog Jovana Krstitelja

Pravoslavna crkva i njeni vernici 18. septembra obeležavaju praznik roditelja Svetog Jovana Krstitelja – Svetog proroka Zaharije i njegove supruge, pravedne Jelisavete.

Otac svetog Jovana Preteče bio je sveštenik iz plemena Aronova. U vreme cara Iroda, služio je Zaharija jednoga dana u hramu u Jerusalimu, kada mu se u oltaru javio anđeo Božji. Zaharija se uplašio, a anđeo mu reče: Ne boj se, Zaharija.

I objavi anđeo Zahariji da će mu žena Jelisaveta roditi sina, prema molitvama njihovim. A oboje su bili stari, i Zaharija i Jelisaveta. Kada Zaharija posumnja u reči nebesnog vesnika, reče mu anđeo: Ja sam Gavril što stojim pred Bogom.

I onemi Zaharija od toga časa, i ne progovori sve dok mu se sin ne rodi, i dokle on ne napisa na daščici: Jovan mu je ime. Tada mu se otvoriše usta i on veličaše Boga.

Tamo gde se sakri Jelisaveta sa Jovanom otvori se pećina, i voda proteče i palma rodna izraste Božjom silom.

40 dana po smr.ti Zaharijinoj upokoji se i blažena Jelisaveta. I osta mladenac Jovan u pustinji, hranjen anđelom i čuvan Božjim Promislom do onoga dana kada je trebalo da se javi na Jordanu.

Izvor: stil.kurir.rs