Sveti mučenik Mamant: Od njegovih moštiju dogodiše se mnoga iscelenja

Srpska pravoslavna crkva i svi vernici danas slave Svetog mučenika Mamanta.

Rodom iz Paflagonije, od hrišćanskih znamenitih roditelja, Teodota i Rufine. Roditelji njegovi behu bač.ni u tam.nicu za Hristovo ime.

Tako dakle osta novorođeni mladenac, no Bog Promislitelj posla angela Svoga nekoj plemenitoj udovi Amiji, kojoj se angel na snu javi i reče, da ide u tamnicu i uzme dete k sebi.

Tek kad mu se navrši 5 godina poče dete govoriti, i prva mu reč beše: mama! zbog čega i dobi ime Mamant. U školi Mamant pokaza neobičnu bistrinu; a pošto beše kod kuće vaspitan u hrišćanskom duhu, to on ne tajaše veru svoju nego je ispovedaše pred svojim vrsnicima ismevajući idole.

Neznabošci ne šteđahu ni decu hrišćansku. Mamantu beše 15 godina, kada bi izveden pred cara. Reče mu car, da bar samo ustima se odrče Hrista, na što mu Mamant odgovori: „ni srcem ni ustima ne ću se odreći Boga i Cara moga Isusa Hrista.“

Od njegove svetosti divlji zverovi su se pitomili, a od njegovih moštiju dogodiše se mnoga iscelenja.