Svako treba da je pročita i nauči: Molitva životu

Uništi u meni to što treba da bude uništeno. Ojačaj ono što treba da bude ojačano. Koristite me. Stvaraj sa mnom, slikaj sa mnom svaku kap na platnu života. Pomozi mi da živim ispunjen jedinstven život, hodam šumom nikad ranije gaženim putem.

Pokaži mi kako se voli dublje, dublje nego što sam ikada mislio da je moguće. Drži ispred mene to, od čega sam se ranije okretao. Pomozi mi da omekšam i opustim se, potpuno prihvatim to sa čim sam još uvek u stanju rata.

Ako je moje srce još uvek zatvoreno, pokaži mi kako da ga otvorim bez nasilja. Ako se za nešto vežem, pomozi mi da to otpustim.

Daj mi probleme, borbu i naizgled nepremostive prepreke ako će mi oni doneti još dublje smirenje i poverenje u inteligenciju života. Pomozi mi da se smejem svojoj ozbiljnosti.

Dozvoli mi da nađem humor u tami. Pokaži mi dubok osećaj mira usred razgara oluje. Ne krij istinu od mene. Nikada.

Neka zahvalnost bude moj vodič. Neka oproštaj postane moja mantra. Neka ovaj momenat bude moj stalni pratilac. Dozvoli mi da vidim tvoj lik u svakom licu. Dozvoli mi da osetim tvoje toplo prisustvo u sopstvenom prisustvu.

Podrži me kad se spotaknem. Diši sa mnom, kad ne mogu da dišem.
Amin.