Sutra uradite ovo, kako biste ozdravili dušu i telo: Ovaj praznik je veoma važan za sve žene koje se zovu Jelena

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju sutra, 3. juna, praznik posvećen Svetom caru Konstantinu i njegovoj majci carici Jeleni.

Veruje se da je ovaj praznik veoma važan za sve ženske osobe koje se zovu Jelena. Taj dan treba da odete u crkvu i zapalite sveću za one koji su svoj život dali u odbrani hrišćanstva. Običaj kaže da se tri puta umijete svetom crkvenom vodicom, i da ćete tako očistiti telo i izlečiti se od bolesti.

Konstantin Flavije Valerije, potonji car Konstantin Prvi, rođen je 274. u Naisusu (Nišu), od oca Konstancija Hlora i majke Jelene. Posle s.rti oca, 306. godine, od vojske je proglašen za avgusta (savladara) severozapada Rimskog carstva. Iako mnogobožac, bio je blag prema hrišćanima.

Odmah po dolasku na presto, imao je car Konstantin tri velika neprijatelja: tiranina Maksencija u Rimu, Skite na Dunavu, i Vizantiju. Pred borbu sa Maksencijem, po predanju, na nebu mu se ukazao sjajni krst kao znak pobede, uz reči: „Ovim pobeđuj“.

On je naredio da se iskuje veliki krst koji je nošen pred vojskom, i ovu b0rbu okončao je kao svoju veliku pobedu. Odmah potom Konstantin je izdao znameniti Edikt u Milanu 313. godine, kojim je prestao progon hrišćana.

Posle pobede nad Vizantijom, sagradio je divan prestoni grad na Bosforu i nazvao ga Konstantinopoljem. Kada se car teško razboleo, javili su mu se apostoli Petar i Pavle i savetovali da ga episkop Silvestar krsti. Posle toga strašna bolest je nestala sa njegovog tela.

Sveta Jelena, careva majka, radila je mnogo za veru Hristovu, a kada je bila u Jerusalimu pronašla je Časni krst Gospodnji i sazidala crkvu Vaskrsenja Hristovog na Golgoti, a potom i mnoge druge crkve u Svetoj Zemlji (Izraelu).

U svojoj 80. godini umr.a je ova sveta žena 327. godine, a car Konstantin poživeo je još deset godina posle svoje majke. Um.ro je u gradu Nikomidiji 337. godine, a sahranjen u crkvi Svetih apostola u Carigradu.

Na ovaj dan važno je pročitati ovu molitvu:

„Kresta tvojego obraz na nebesi vidjev, i jakože Pavel zvanije ne ot čelovjek prijem, vo carjeh apostol tvoj Gospodi, carstvujuščij grad v rucje tvojej položi: jegoće spasaj vsegda v mirje, molitvami Bogorodice, jedine čelovjekoljubče. Amin!“

Izvor: stil.kurir.rs