Studentkinji rekla da je „black krava“ i zato će zažaliti: Doktorki rasisti preti do 5 godina zabrane rada

Doktorki Mileni Šćekić, koja je izvr.eđala studentkinju medicine iz Irske Š.O., prema Kodeksu medicinske etike a u skladu sa Zakonom o lekarskoj zaštiti, preti oduzimanje licence od šest meseci do pet godina.

Etički odbor Kliničkog centra Vojvodine podneo je prijavu protiv specijaliste interne medicine dr Milene Šćekić Lekarskoj komori Srbije zbog incid.enta koji se dogodio 29. juna kada je ona na rasnoj osnovi vređala studentkinju iz inostranstva.

Prva kazna već je stigla jer je jedna privatna novosadska klinika u kojoj radi na osnovu ugovora o delu odlučila da sa njom prekine saradnju.

U Lekarskoj komori Srbije kažu da će razmatrati pristiglu prijavu Kliničkog centra Vojvodine na narednoj sednici koju će predsednik Etičkog odbora LKS zakazati nakon ukidanja Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru.

U Kodeksu medicinske etike Lekarske komore Srbije pod načelom staranja o ugledu i dostojanstvu profesije navodi se da je ’’lekar dužan da čuva ugled i dostojanstvo svoje profesije’’ kao i da je dužan da ’’etičkim ponašanjem prema pacijentima, njihovim bližnjim, svojim kolegama i drugim licima i u profesionalnom i u privatnom životu čuva plemenitu tradiciju lekarskog poziva’’.

Dodaje se i da lekar ’’mora biti svestan da svaka lakomislena, nečasna, ponižavajuća i druga za lekara neprimerena radnja pogađa i druge lekare i zdravstveno osoblje, kao i zdravstvo u celini’’.

Video snimak ovog čina, na društvenim mrežama izazvao je negodovanje javnosti koja je osudila ovakvo postupanje doktorke prema studentkinji koja je došla da studira u Novi Sad, a reagovao je i Etički odbor Kliničkog centra Vojvodine.

– Povodom snimka objavljenog na društvenim mrežama, u kojem je jedan od učesnika lekarka zaposlena u Kliničkom centru Vojvodine, Etički odbor Kliničkog centra Vojvodine je osudio njeno neprimereno ponašanje i dao mišljenje da je narušen kodeks medicinske etike jer je lekar dužan da čuva ugled i dostojanstvo svoje profesije kako u profesionalnom tako i u privatnom životu. Postupajući u skladu sa mišljenjem Etičkog odbora, ispunjavajući svoju zakonsku i etičku dužnost, Klinički centar Vojvodine je uputio Lekarskoj komori Srbije prijavu uz svu potrebnu dokumentaciju na dalju nadležnost – rečeno je tada u Kliničkom centru Vojvodine.

Izvor: blic.rs