Sreća nije ni zdravlje, ni novac, ni lepota – Ovde će vas uvek čekati

„Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla.

Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje vrednost i lepotu našem postojanju. Gde god bi se na zemlji pojavilo ono što se može nazvati srećom, bilo je satkano od emocija.

Novac nije ništa, moć nije ništa. Mnogi imaju i jedno i drugo, a ipak su nesrećni.

Lepota nije ništa. Video sam lepe muškarce i lepe žene koji su bili nesrećni uprkos svojoj lepoti.

Ni zdravlje nije sve; svako je zdrav ko se tako oseća; bilo je bolesnika punih volje za životom koji su negovali do samog kraja i bilo je zdravih koji su venuli mučeni strahom od patnje.

Ali sreća je uvek bila tamo gde je neko znao da voli i živeo za svoje osećaje; ako ih je negovao, ako ih nije gazio i potiskivao, ona su mu donosila zadovoljstvo.

Lepota ne pruža radost onome ko je poseduje, već onome ko zna da je voli i divi joj se…“

Herman Hese