Slučaj krediti dobija zaplet – Advokati traže dopunu stava VKS, iz NBS poručuju: „Svaka banka ima pravo da naplaćuje troškove i naknade“

Grupa advokata podnela je zahtev za ocenu ustavnosti nedavne dopune pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda iz 2018. godine, koji se odnosi na pravo banke da klijentu naplati troškove obrade kredita. Ocenu ustavnosti treba da da Ustavni sud Srbije.

„Ovaj pravni stav je u suprotnosti sa dosadašnjom pravnom praksom“, izjavio je advokat Miroslav Živković.

Sa druge strane, iz Narodne banke Srbije tvrde da svaka banka ima pravo da pored kamate naplaćuje naknade i troškove, pod uslovom da su te naknade i troškovi uključeni u obračun efektivne kamatne stope odnosno u ukupnu cenu kredita, kako bi svaki klijent mogao da uporedi ponude različitih banaka.

Iz centralne banke kažu da je taj stav NBS dobro poznat javnosti i više puta ponavljan od samog početka.

Iz NBS navode da su Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga i podzakonskim propisima donetim na osnovu tog zakona jasno prepoznati ti troškovi i naknade kao dozvoljeni, kao i da je precizirano kako se prikazuju i obračunavaju.

„Da je smatrao da su nedozvoljene, zakonodavac svakako ne bi navodio da su, između ostalog, i naknade i troškovi elementi ugovora o kreditu. Šta spada u troškove obrade je pitanje za banke i njihove interne analize alokacije troškova i cenovne politike. To ipak ne znači da je banka dužna, kao ni bilo koji drugi trgovac, da korisniku svojih usluga daje takvu analizu“, objašnjavaju iz centralne banke.

Inače, veliki protest advokata i građana protiv ovog stava zakazan je za 23. oktobar u Beogradu.

Izvor: blic.rs