Profesorka Pravnog fakulteta iz Podgorice diplomski rad svog studenta objavila kao svoj naučni u Beogradu

Vanredna profesorka Pravnog fakulteta Bojana Lakićević Đuranović prepisala je rad studenta kojem je na specijalističkim studijama bila mentor i objavila ga kao svoj naučni članak u beogradskom časopisu Udruženja pravnika Srbije „Pravni život“.

To pokazuje analiza dva rada koju je uradio Centar za građansko obrazovanje (CGO). Naime, student Đorđije Drinčić je specijalistički rad “Uloga i značaj Suda pravde u stvaranju, tumačenju i primeni prava EU” odbranio u junu 2018, a njegova tadašnja mentorka Lakićević-Đuranović ga je pola godine kasnije, u decembarskom izdanju “Pravnog života”, objavila kao svoj i to pod nazivom “Uloga i značaj Suda pravde Evropske unije u stvaranju i primeni prava EU – primeri iz prakse”.

Lakićević-Đuranović juče je najpre najavila da će odgovoriti na pitanja crnogorskih “Vijesti” upućena mejlom, ali je nešto kasnije tokom dana saopštila da će ipak naknadno saopštiti svoj stav.

Drinčićev rad ima 39 strana, a kako stoji u bibliografiji, citirao je 12 knjiga, dva ugovora Evropske unije, a sastavni dio njegovog rada su i 87 navoda sudske prakse Evropskog suda pravde.

Rad Đuranovićeve je drastično manje složen – na svega 12 strana, ali je gotovo do u slovo prepisan.

Drinčić juče nije odgovarao crnogorskim novinarima, a njegova nekadašnja mentorka je u uvodu svog naučnog rada napravila kompilaciju uvoda i zaključka svog nekašnjeg studenta.

Iako ih nije isto naslovila, značajno je ih je i skratila, doslovce su prepisana poglavlja – Uloga suda pravde EU na polju četiri slobode.

Iako je njen student detaljnije objasnio materiju, profesorka je odlučila da kao svoj rad predstavi poglavlja koja je nazvala Ograničenje slobode kretanja robe, Načelo slobode kretanja lica kroz praksu Suda pravde EU i Načelo slobode vršenja usluga i prometa kapitala u praksi Suda pravde EU.

U radu Drinčića, Glava II naslovljena je kao Uloga suda pravde EU na polju četiri slobode sa osvrtom na bivši drugi i treći stub. Poglavlje Načelo slobode i prometa robe kroz praksu Suda pravde EU je podeljeno na Načelo slobode prometa robe kroz praksu Suda pravde EU, Načelo slobode kretanja lica kroz praksu Suda pravde EU i Načelo slobode vršenja usluga i prometa kapitala u praksi Suda pravde EU.

Sada se čeka odgovor uredništva časopisa “Pravni život” da li je Lakićević-Đuranović autor ili koautor objavljenog rada i šta će preduzeti ukoliko se dokaže da ga je plagirala.

“Pravni život” je časopis za pravnu teoriju i praksu, a izlazi od 1952. godine.

Prema podacima sa sajta Univerziteta Crne Gore, Lakićević-Đuranović je diplomirala na podgoričkom Pravnom fakultetu 2007, a godinu dana kasnije magistrirala u Beogradu. Doktorat je, takođe u Beogradu, odbranila 2012.

Lakićević-Đuranović trenutno predaje predmete Osnovi prava EU, Diplomatija i bezbednosne službe, Diplomatsko i konzularno pravo, Međunarodno humanitarno pravo, Evroatlantske integracije.

Iako je Crna Gora u pregovorima sa EU, profesorka Lakićević-Đuranović do sada nije davala svoje mišljenje i ocene procesa, iako je to očekivano od univerzitetskog profesora, koji predaje upravo ovu grupu predmeta.

Ispravljane joj ocene dok je bila studentkinja

Lakićević-Đuranović je jedini asistent koji je ipak uspeo da nastavi na Pravnom fakultetu, iako su 2009. i 2010. u javnost isplivale informacije da su pojedinima ocene prepravljene.

Tada su crnogorski mediji objavili da je imala prosek 8,52, što je tek za dva stota dela više od 8,5, koliko je neophodno da bi neko mogao da bude izabran za asistenta. Do tog procenta je stigla, nakon što su joj prepravljene ocene iz predmeta Međunarodno javno pravo, Finansijsko javno pravo, Istorija prava.

Pojedinim asistentima, a koji su se kasnije dokazali kao eksperti u pojedinim oblastima pravnih nauka, otkazan je ugovor o radu, dok je Lakićević-Đuranović nastavila svoju akademsku karijeru.

U tom trenutku bila je asistentkinja tadašnjeg dekana Pravnog fakulteta Ranka Mujovića, a objavljeno je i da je bila u brojnim komisijama te ustanove i za to primala honorare.

Lakićević-Đuranović i Mujović su nakon ove afere tužili novinara “Vijesti” Slavka Radulovića za navodnu povredu ugleda i časti zbog izveštavanja o prepravljanju ocena, ali su podgorički Osnovni i Viši sud potvrdili da u svojim tekstovima nije izneo neistine.

“Analizom odbrane i sprovedenim dokazima koje je predložila odbrana i tužioci, potvrđeni su navodi iz tekstova”, navodi se u prvostepenoj presudi podgoričkog Osnovnog, koju je kasnije potvrdio i Viši sud.

Lakićević-Đuranović je u međuvremenu odustala od tužbe protiv Radulovića.

Izvor: kurir.rs