Prodavac nije hteo da čuje za reklamaciju cipela? Za nepoštovanje prava potrošača slede oštre kazne

Medijacija i arbitraža kao jedna od načina rešavanja spora između trgovca i kupca, ali i da će za nepoštovanje prava potrošača biti uvedeni prekršajni nalozi kao efikasnije kažnjavanje, glavne su novine izmene i dopune Zakona o zaštiti potrošača.

Ove pojedinosti za „Blic“ objašnjava državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.

U okviru zakonodavne komponente IPA Tvining projekta „Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji“, kako ističe, eksperti na ovom projektu su pripremili određene predloge za izmenu zakona, u cilju daljeg usklađivanja sa pravnim tekovinama EU.

– Ministarstvo je formiralo radnu grupu za izradu izmena i dopuna Zakona o zaštiti potrošača, u koju su pored predstavnika Ministarstva uključeni i predstavnici Privredne komore Srbije, potrošačkih organizacija kao i profesor Pravnog fakulteta. Radna grupa ima zadatak da u cilju zadovoljenja interesa svih strana, u prvom redu predstavnika potrošača i trgovaca, razmotri i usvoji predložene izmene eksperata, kao i da analizom važećih pravnih instituta predloži dodatne izmene kako bi zakon u praksi bio jasniji i primenljiviji – kaže Matićeva.

Kada je reč o konkretnim izmenama zakona, one će se odnositi pre svega za efikasnije rešavanje sporova.

– Ministarstvo planira da kroz izmene i dopune zakona zaokruži sistem vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, kako bi potrošačima bio ponuđen još jedan, dodatni mehanizam putem kojeg mogu da brzo i efikasno reše svoj potrošački prigovor i dobiju adekvatnu materijalnu satisfakciju. Naime, kroz medijaciju i arbitražu potrošačima se otvara još jedna mogućnost za rešavanje sporova. Potrošači će moći da se najpre za pomoć obrate potrošačkim organizacijama, a ukoliko na ovaj način ne reše problem, imaju mogućnost da vansudski rešavaju sporove. S tim što ako ni na taj način ne reše problem, mogu da zaštite prava kroz sudske sporove koji, međutim, traju duže i stvaraju veće troškove od alternativnih oblika rešavanja spora. Radna grupa razmatra predloge koji se tiču rokova za odgovor odnosno rešavanje reklamacije potrošača. Takođe, planira se uvođenje prekršajnih naloga za pojedine vrste prekršaja propisanih Zakonom o zaštiti potrošača, kao efikasnijeg i bržeg načina kažnjavanja.

Mehanizam vansudske zaštite, kako ističe sekretarka, našlo bi se kao najbolje rešenje prilikom reklamacije na obuću.

– Mehanizam putem kojeg se ostvaruju potrošačka prava se ne razlikuje u zavisnosti od vrste roba ili usluga na koje se odnosi prigovor. Međutim, poslednjih godina podaci pokazuju da se najveći broj prigovora potrošača odnosi na ove vrste robe. S obzirom na to da je reč o robi kod koje se u velikom procentu odbijaju reklamacije potrošača, a koji sa druge strane ne žele da pokreću sudske sporove, mehanizam vansudske zaštite odnosno medijacija i arbitraža doprineće da se veliki broj ovih prigovora brže rešava na obostrano zadovoljstvo potrošača i trgovaca – kaže naša sagovornica dodajući da će Ministarstvo nastaviti da kroz konkurse za dodelu podsticajnih sredstava jača kapacitete udruženja i savetovališta za potrošače.

Kada je reč o pravima potrošača na onlajn kupovini, ona su usklađena sa EU direktivama, ali će se Ministarstvo baviti podsticajem ovog vida trgovine.

– U 2019. planirani su i novi zakon o trgovini, izmene i dopune Zakona o elektronskoj trgovini, a u pripremi je i akcioni plan za unapređenje elektronske trgovine u Republici Srbiji za period od 2019. do 2020, koji će obuhvatati predloge izmena legislative, instrumente za podizanje poverenja građana, kao i definisanje efektivnih podsticajnih mera – dodaje Matićeva.

Izvor: alo.rs