Poučna priča koja će vas naterati da se dobro zamislite: Ovaj trenutak je jedino sigurno što imate u životu

Tog dana sam ustala, teško… sanjala sam čudan san i osećala sam se kao da ja nisam ja.

Upitah prošlost: “Šta sam ja?”

Prošlost mi odgovori: “Ti ćeš tek sutra biti ti.”

Upitah budućnost: “Šta sam ja?”

Ona odgovori: “Ti si još juče trebala biti ti.”

Ali sadašnjost me zgrabi za ruku i povede me sa sobom… jedino me ona dobro poznavala.

Zaustih i nju da upitam isto: No ona mi stavi prst na usta i reče:

“TI JESI! I nemoj nikada prestati to da budeš.”

Čovek nije tvorevina okolnosti, okolnosti su tvorevina čoveka. Udahnite. Pustite da ode. Podsetite se da je ovaj trenutak jedino sigurno što imate u životu.