Poštovanje mera i pravila: U tržnim centarima ulazak moguć samo pod ovim uslovima

Neophodno je da se vodi računa o broju korisnika, bezbednoj distanci i korišćenju zaštitne opreme i sredstava, istakli su predstavnici Kriznog štaba. U tržnim centrima koji će se otvoriti 8. maja, ne treba koristiti centralnu klimatizaciju.

Stručnjaci naglašavaju da je najvažnije obaviti samoprocenu rizika.

Građani su već navikli da se u zatvorene objekte, radnje i javne ustanove, odlazi sa maskama i rukavicama, da vodi računa o bezbednoj distanci, kao i da sačeka na red za ulazak.

Ova pravila će važiti i prilikom kupovine u tržnim centrima. Za zaposlene je obavezno korišćenje maski i rukavica i održavanje fizičkog razmaka. Radne i zajedničke prostorije, kao i kompletna oprema moraju redovno da se dezinfikuju, a neophodno je i postavljanje dezobarijera. Ova pravila važe i za šoping-molove, kao i za druge zatvorene prostore.

Prodavnice i apoteke lanaca prehrambene robe, koje rade u okviru tržnih centara, bile su otvorene sve vreme i za njih nema promene u organizovanju posla.

Iz hipermarketa poručuju da nastavljaju da sprovode mere koje su i do sada. To podrazumeva, kako ističu, detaljnu dezifekciju prostora i korpi, kolica, rafova i ostalih predmeta. Zaposleni nose zaštitnu opremu i koriste dezifekcione gelove.

Izvor: novosti.rs