Poslednje reči Isusa Hrista čija značenja svako treba znati

Ovo su poslednje reči Isusa Hrista koje je izgovorio pre nego što je bio ra.zapet na krstu. Ove rečenice imaju dublje značenje, pa ih pročitajte i zapamtite.

Oče oprosti im, ne znaju šta rade! Ovom rečenicom Hristos je pokazao milost svojim neprijateljima i time dokazao da počinioci zločina nikada ne znaju šta rade. Smejući se razap.etom Hristu, nisu bili svesni da su se smejali sami sebi i pretvarali u svinje. Sa ovom rečenicom, Bog nam zapoveda da se ne svetimo i da ne želimo loše ni našim neprijateljima, to jest, onome koji nas osuđuje, da nas ogovara i ruga nam se, jer je on taj koji napušta Božju milost i znanje i univerzalnost. ljubav koju Bog daje svima. Oprostite im jer ne znaju šta rade!

Iskreno ti kažem – danas ćeš i ti biti sa mnom na nebu. Ova Hristova rečenica je posvećena lopovu koji je takođe bio razapeet s njim. Iako ra.zapet, Isus je izvršio svoju misiju u poslednji čas i trenutak. On će takođe spasiti one koji pokazuju najmanju volju da budu spašeni.

Žena, evo tvog sina. Isus izgovara ove reči svojoj majci koja je stajala pod krstom svog raza.petog sina. Ovim rečima pokazao je brigu za svoje roditelje da svako od nas mora biti svestan žrt.ve koju naši roditelji daju za nas.

Bože, Bože, zašto si me ostavio? Sa ovom rečenicom čovekova bespomoćnost se izražava kao da čovek pati. Ova rečenica razbija jeres, a to je da je božanstvo stra.dalo na krstu. Ali sin se pretvorio u čoveka da bi mogao da da svoj živoot za narod.

Žedan sam! Žedan za čim? Voda ili ljubav? Ostavljen i razape.t na krstu ismejavan od većine vojnika i ponižen izgovarao je te reči. Zato budite oprezni u tome kako se odnosite prema svojim bližnjima i da li se s njima pravilno ponašate, tako da i oni ne ostanu žedni zbog nedostatka ljubavi.

Oče, dajem svoj duh u tvoje ruke. Dao je svoj duh u ruke onoga od koga je došao. I da se zna gde će naše duše otići, u ruke našeg Spasitelja.

Gotovo je. To znači da je misija potpuna i ljudska rasa je iskupljena. Završava se mukom Božjeg Sina, a život počinje…