Posebna oznaka na gumama otkriva koliko brzo smete da vozite, a da ih ne uništite

Rejting brzine gume pokazuje optimalnu brzinu koju guma može bezbedno da održava tokom vremena.

Ukratko, to je najveća brzina koju guma može da podnese pre nego što prestane da se ponaša onako kako je planirano.

Što je rejting brzine veći, to ćete imati bolju kontrolu nad vozilom pri većim brzinama.

Rejting za brzinu označava se slovima od A do Z, što označava brzine od 5kmh do preko 300kmh.

Oznaku vaših guma možete da pronađete na nekoliko mesta, u uputstvu za korišćenje, vratima pregradka za rukavice i otvoru za rezervoar i na gumi, naravno.

Evo koju brzinu dozvoljava svaki broj: A1 – 5kmh, A2 – 10kmh, A3 – 15kmh, A4 – 20kmh, A5 – 25kmh, A6 – 30kmh, A8 – 40kmh, B – 50kmh, C – 60kmh, D – 65kmh, E – 70kmh, F – 80kmh, G – 90kmh, J – 100kmh, K – 110kmh, L – 120kmh, M – 130kmh, N – 140kmh, P – 150kmh, Q – 160kmh, R – 170kmh, S – 180kmh, T – 190kmh, U – 200kmh, H – 210kmh, V – 240kmh, W – 270kmh, Y – 300kmh.

Izvor: telegraf.rs