Pokušajte da za manje od minut date odgovor: Da li plavi automobil sme da skrene levo?

Na raskrsnici na slici, u ulici u kojoj semafori pokazuju zeleno svetlo, poprilična je saobraćajna gužva u njenom donjem. U ovoj situaciji, vozači sa gornje strane raskrsnice ne stupaju na nju budući je saobraćaj u drugom delu ulice, iza raskrsnice, zakrčen, zbog čega ne mogu da prođu dalje.

Vožaču iz donjeg dela ulice, kome vozila sa gornje strane raskrsnice dolaze sa desne strane, semafor pokazuje zeleno svetlo. On pokušava da skrene u ulicu levo. Pitanje glasi:

Da li plavi automobil sme da skrene levo, pre nego što propusti vozila koja mu dolaze sa desne strane?

1. Sme,
2. Ne sme,
3. Sme zato što se vozila koja mu dolaze sa desne strane trenutno ne kreću,
4. Nipošto ne sme pre nego što propusti sva vozila koja mu dolaze sa desne strane.

Izvor: telegraf.rs