Od avgusta poskupljuju bankarske usluge: Dodatno će se naplaćivati više pokušaja podizanja novca sa bankomata

Banke za avgust najavljuju novo poskupljenje usluga, a mnoge su uvele naplatu novih naknada i u elektronskom bankarstvu.

Ukoliko ste ne svojom krivicom izgubili platnu karticu i imali iznos na računu do 3.000 dinara, troškove snosite vi. Ukoliko je iznos veći teret snosi banka. To važi samo ako dokažete da niste zloupotrebili karticu ili bili vidljivo nemarni.

Od avgusta banke najavljuju poskupljenje i proširenje naknada za svoje usluge. Na primer, više pokušaja za podizanje novca sa bankomata ili neuspelih plaćanja preko interneta i slično.

„Kod bezgotovinskih plaćanja postoji jedna specifičnost, a to je da se vrlo često naknade sa jednog platnog instrumenta, odnosno troškovi i gubitak, preliva na drugi platni instrument. Primer toga, jesu platne kartice inostranih kartičnih sistema gde banke kod tih transakcija generišu značajne gubitke, tu naknadu ne naplaćuju od korisnika, jer i nemaju pravo, tako da oni tu naknadu prenesu na druge platne instrumente ili uvedu neku novu naknadu“, objašnjava Aleksandar Stanojević, zemenik šefa Sektora elektonskih plaćanja Narodne banke Srbije.

To je neophodno, jer su banke osim paketa koji uključuje i neke besplatne usluge, na primer elektronskog bankarstva, počele uporedo da naplaćuju naknade koje nisu bile uključene pri odabiru paketa.

„Za same klijente je bitno da u svakom trenutku budu svesni koje iznose plaćaju na osnovu kojih transakcija, odnosno kojih usluga, i da jednom mesečno pogledaju izvod i da razumeju dobro do poslednjeg detalja šta oni sve to plaćaju. Ideja je ako sve to plaćaju, da ako su suočeni sa većim troškovima kako da smanje troškove unutar paketa ili same banke ili da pak sagledaju koje su moguće alternative“, objašnjava Mališa Đukić, profesor Beogradske bankarske akademije.

Izvor: kurir.rs