Novine u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti: Lekaru možete poneti poklon do 2.726 dinara

Zdravstveni radnici u Srbiji odnedavno smeju da prime nenovčani poklon čija pojedinačna vrednost ne prelazi pet odsto prosečne plate (2.726 dinara, odnosno 23 evra), a ukupna vrednost ne prelazi prosečnu neto platu (od 54.521 dinara ili 462 evra). To znači da se više neće tretirati kao korupcija (krivična dela primanje i davanje mita) ako pacijenti lekare nagrade poklonima u pomenutim vrednostima, ali nikako u novcu.

Ovaj izuzetak od pravila da lekari ne smeju ni da traže, niti da prime novac, poklon, uslugu ili bilo kakvu drugu korist za sebe i članove svoje uže porodice, predviđen je odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je skupština usvojila 3. aprila.

U Ministarstvu zdravlja kažu da je ova odredba ubačena u nacrt zakona na predlog Agencije za borbu protiv korupcije, koja je dala mišljenje o proceni rizika korupcije.

– Izuzetno od stava 5. ovog člana, iskazivanje zahvalnosti u vidu poklona manje vrednosti, odnosno reklamnog materijala i uzoraka, koji nije izražen u novcu ili hartijama od vrednosti i čija pojedinačna vrednost ne prelazi pet odsto, a ukupna vrednost iznos jedne prosečne mesečne plate bez poreza i doprinosa u Srbiji, ne smatra se korupcijom, sukobom interesa, odnosno privatnim interesom, u skladu sa zakonom – navodi se u zakonu.

Ukoliko zdravstveni radnik i saradnik ima sumnju u pogledu sukoba interesa ili prihvatanja poklona ili usluge, on je, prema zakonu, dužan da o tome najkasnije narednog radnog dana obavesti etički odbor zdravstvene ustanove.

Prosečna neto zarada bez poreza i doprinosa za januar 2019. iznosila je 54.521 dinara (462 evra).

Izvor: republika.rs