Novčanicu od 500 dinara najčešče falsifikuju: Evo kako da jednim potezom prsta proverite da li je u pitanju lažna novčanica

Narodna banka Srbije je objavila da je u prvih devet meseci 2020. godine otkriveno 1.765 komada falsifikovanih novčanica i to najviše novčanica od 1.000, 2.000 i 500 dinara.

Kako je novčanica od 500 dinara jedna od najfalsifikovanijih, a nju obično imate i u novčaniku najčešće, evo kako da prepoznate lažni novac.

Istorija falsifikovanja novca vremenski se poklapa s nastankom novca. Dok emitenti novca usavršavaju tehnike izrade i zaštite novca, falsifikatori, koristeći naučnotehnička dostignuća, pokušavaju da što vernije imitiraju zaštitne elemente novca kako bi lažni novac pustili u opticaj i tako stekli materijalnu korist.

S obzirom na to da je posedovanje falsifikovanog novca ekonomski gubitak za onoga u čijem se posedu nađe, veoma je važno poznavati zaštitne elemente novca i odbiti prijem sumnjivog novca.

Novčanice koje izdaje Narodna banka Srbije za potrebe platnog prometa na teritoriji Republike Srbije izrađene su po najvišim svetskim standardima zaštite od falsifikovanja primenom vidljivih i skrivenih (golim okom nevidljivih) elemenata zaštite, kombinovanjem različitih tehnika štampe i korišćenjem specijalnih boja s ciljem da se originalni novac zaštiti od falsifikovanja.

Da bi se napravila razlika između originalnog i falsifikovanog novca, potrebno je da se poznaju zaštitni elementi na pojedinim apoenima i da se u momentu prijema novca obrati pažnja na njih.

Evo nekoliko najvažnijih tačaka koje bi mogao i laik da prepozna:

– Mikrotekst „NBC odnosno Narodna Banka Srbije“ na ćirilici i latinici (duboka štampa)

– U produžetku reči Srbije vidljiva su četiri kvadrata koji predstavljaju oznaku za slepe i slabovide. Na tim detaljima primenjena je tehnika duboke štampe što znači da je reljefnog izgleda i da se oseća pod prstima

– Glavni portret: lik Jovana Cvijića (duboka štampa)

– Zaštitna nit: plastična-step nit koja je sastavni deo mase papira sa štampanim mikrotekstom „dinar“ na ćirilici i latinici (zaštićen tehnološki postupak)

– Vodeni žig: sastavni deo mase papira – portret (zaštićen tehnološki postupak)

– Kinegram: oznaka 500, globusa i kupe (zaštićen tehnološki postupak)

Nominalna oznaka se naizmenično smenjuje pri promeni ugla posmatranja dok se naginjanjem novčanice napred-nazad oznaka niže u konturama prema gornjoj i donjoj ivici. Detalji se vide u efektu duginih boja

– Znak Narodne banke: štampan u ovalu sa slovima NBS u središnjem delu

– Serijski broj: nalazi se ispod nominalne oznake i sastavljen je od dve slovne i sedam numeričkih oznaka (visoka štampa)

Izvor: telegraf.rs