Lepe vesti za sve zaposlene: Čekaju nas nova povećanja plata, otkriveno i kada

Minimalna cena rada nije samo slika rasta ekonomije, nego i borbe sindikata i vlasti da poprave položaj najugoženijih, a značajan pomak će biti kada se minimalac izjednači sa minimalnom potrošačkom korpom u Srbiji, kažu ekonomisti povodom početka pregovora oko povećanja minimalca.

Ekonomista Jurij Bajec ističe da je dobar pomak prethodni dogovor Vlade Srbije, sindikata i poslodavaca da se u narednom periodu obezbedi da minimalna cena rada bude jednaka minimalnoj potrošačkoj korpi.

– Suviše često standard građana procenjujemo na osnovu prosečne plate, a ona ipak ne daje dovoljno jasnu informaciju koliko zapravo zarađuju ljudi, jer ogroman broj zaposlenih ima platu manju od prosečne zarade – kaže Bajec.

Dodaje da oko 350.000 ljudi pre svega u privredi prima minimalac, što prema njegovim rečima, znači da oni primaju sada manje nego što je minimalna potrošačka korpa.

Povećanje minimalca on vidi i kao priliku za povećanje lične potrošnje, a potrošnja, dodaje, vrši pritisak za povećanje proizvodnje bar u nekim sektorima dok će sa povećanjem investicija i izvoza uticati na privedni rast. Napominje da će pozitivan efekat imati i državni budžet jer povećanje zarada istovremeno prati i povećanje uplaćenih poreza i doprinosa.

– Čini mi se da rasprava i dogovor treba da idu u pravcu da minimalac dostigne minimalnu potrošačku korpu – kaže Bajec.

Minimalna potrošačka korpa, prema postojećoj metodologiji, trenutno iznosi oko 37 hiljada dinara, a 2013. godine bila je oko 34.000 dinara. Podaci pokazuju da je minimalna cena rada 2013. godine bila 115 dinara po satu, a aktuelna najniža cena za radni čas trenutno je 155 dinara.

Iako povećanje minimalca, kaže, utiče na ukupan rast zarada, država kao poslodavac ima svoje instrumente i mogućnosti da spreči da porast plata unese neku neravnotežu i ugrozi stabilnost.

Ekonomista Goran Nikolić smatra da visina minimalca nije slika stanja ekonomije jer se, kaže, minimalna cena rada ne povećava u skladu sa rastom srpske privrede. Nikolić očekuje da će doći do povećanja minimalca i to za oko 10 procenata i smatra bitnim da se na osnovu minimalca usklađuju zarade i u nekim državnim službama.

– Naša ekonomija će ove godine da raste između 3-3,5 posto i nije minimalna cena rada slika ekonomije nego slika napora i sindikata, i vlasti da poprave status onih koji su najugroženiji – kaže Nikolić i dodaje da je reč o dobroj socijalnoj meri.

Ekonomista Goran Nikolić smatra da visina minimalca nije slika stanja ekonomije jer se, kaže, minimalna cena rada ne povećava u skladu sa rastom srpske privrede. Nikolić očekuje da će doći do povećanja minimalca i to za oko 10 procenata i smatra bitnim da se na osnovu minimalca usklađuju zarade i u nekim državnim službama.

– Naša ekonomija će ove godine da raste između 3-3,5 posto i nije minimalna cena rada slika ekonomije nego slika napora i sindikata, i vlasti da poprave status onih koji su najugroženiji – kaže Nikolić i dodaje da je reč o dobroj socijalnoj meri.

Izvor: alo.rs